Prodüksiyon Nedir? Prodüksiyon Ne İş Yapar?

Prodüksiyon Nedir? Prodüksiyon Ne İş Yapar?

Kelime anlamı olarak “üretim” yani “production” anlamına gelen prodüksiyon genellikle sinema filmi, televizyon programı, gösteri yapımı için kullanılan bir terimdir. Günümüzde reklam filmleri, video içerikler, fotoğraf çekimleri gibi medya organları için gerçekleştirilen eylemler için de “yapım” yani “prodüksiyon” ifadesi kullanılmaktadır.

Prodüksiyon Nedir?

   Kelime anlamı olarak “üretim” yani “production” anlamına gelen prodüksiyon genellikle sinema filmi, televizyon programı, gösteri yapımı için kullanılan bir terimdir. Günümüzde reklam filmleri, video içerikler, fotoğraf çekimleri gibi medya organları için gerçekleştirilen eylemler için de “yapım” yani “prodüksiyon” ifadesi kullanılmaktadır. Bir sanat eseri ya da bir sanat üretimi düşünüldüğünde “prodüsiyon” bu eserin yapılması, tamamlanması için uğraşan ekibi-sorumlu kişiyi tanımlamaktadır.

Prodüksiyon Şirketleri Ne Zaman Kuruldu?

   Kameranın icat edilmesi ve sinema sektörünün ilk yıllarında prodüksiyon şirketleri ile “stüdyo” hemen hemen aynı anlama geliyordu. Günümüzde de yapım şirketleri genellikle isim olarak “studios” terimini sık sık kullanırlar. Bunun için sinemanın özellikle ilk yıllarında sinema filmi veya film çekmenin çok daha kısıtlı bir toplum tarafından gerçekleştirilebiliyor olmasıydı.
   1878 Yılında çekilen “Horse In Motion” ve “Arrival Of A Train” için “ilk prodüksiyonlar” denebilir. Sinema sektörünün gelişmesi ve “sesli filmlerin” ortaya çıkmasına paralel olarak ilk ortaya çıkan prodüksiyon şirketi 1912 Yılında sesli filmin mucidi olan Thomas Edison tarafından kurulmuştur. Daha sonra kurulan prodüksiyon şirketleri, Hollywood ve sinema endüstrisi için çeşitli yapımlar üretmeye başladılar.
   Sinema ve radyoya ek olarak medya araçlarının gelişip değişmesi, yapım şekillerini ve dolayısıyla da prodüksiyon şekillerini de ciddi anlamda değiştirdi. İlk sesli film, radyo programı, televizyon programı ve animasyon filmlerle birlikte “prodüksiyon” kelimesinin kapsamı da anlamı da önemli ölçüde değişti.


 
           

Prodüksiyon Şirketleri Ne İş Yapar?

Prdüsiyon şirketleri film yapım ile ilgili tüm alanlarda faliyet gösterebilirler. Bu alanlar genel anlamda şu şekilde sınıflandırılabilir.


  • Uzun Metraj Film Çekimi


  • Kısa Metraj Film Çekimi 


  • Belgesel Çekimi


  • Reklam Film Çekimi


  • Müzik Klibi Çekimi


  • Tanıtım Filmi Çekimi


  • Tanıtım Videosu Çekimi


  • Viral Film Çekimi


  • Eğitim Filmi Çekimi

  • 
Dizi Filmi Çekimi